Proizvodi

ISOLAIR (35, 52 i 60 mm)

Difuziono otvorene podložne ploče

isolair 35

View the embedded image gallery online at:
http://ekotermlovic.com/test/index.php/p2#sigFreeId5fcd9f6343

Slike paleta ISOLAIR

isolair 35 slika

Opis proizvoda

PAVATEX Isolair ploče se prema evropskom standardu za podložne ploče EN 14964 mogu tri mjeseca izlagati prirodnim vremenskim uvjetima, tj. imaju svojstvo vodonepropusnosti. ISOLAIR podložne ploče su istovremeno i izolacione ploče i stoga se prilikom izračunavanja prolaska toplote smiju uključiti u proračun. Ako ćete ih koristiti kao podložne ploče obratite pažnju na područja primjene specifična za svaku zemlju u skladu sa propisima i normama u tehničkoj dokumentaciji. ISOLAIR-podložne ploče se mogu koristiti kao difuziono otvoreni sloj koji odvodi vodu na vanjskim zidovima kuća od drveta sa ventilirajućim fasadama.

Deklaracija

Pogledati u sigurnosnom listu na www.pavatex.com.

Dimenzije i pakovanje PAVAWALL BLOCK-a

Debljina

[mm]

Težina

[kg/qm]

Format

[cm]

Masa pokrivanja

[cm]

Broj ploča

Po paleti

[qm]

Po paleti

[kg]

Rubovi
35 7.20 250x77 248x75 30 57.75 429 Profilirani
52 10.70 250x77 248x75 20 38.50 425 Profilirani
60 12.30 250x77 248x75 17 32.73 418 Profilirani

Tehničke vrijednosti

Zapremina ρ [kg/m3] 200
Toplinska provodljivost (EN 13171) ID [W/(mk)] 0.044
Spec. toplotni kapacitet C [J/(kgK)] 2100
Otpor na difuziju vodene pare μ 3
Reakcija na požar (EN 13501-1) Klasa E 
Tlačno naprezanje pri 10% nabijanja [kPa] 250
Okomito na površinu ploče [kPa]  30
Ključni kod otpada po Evropskom katalogu otpada (EAK) 030105; 170604
Ključni kod opisa WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)250-TR30-WS1,  0-MU3-AF100
Podložna ploča (EN 14964) SB.E
Švicarska  
Deklarisana toplotna provodljivost SIA ID [WK/(mK)]  0.047
Pokazatelj po švicarskim standardima VKF (BKZ) 4.3 
Njemačka  
Mjerna vrijednost toplotne provodljivosti SIA ID [W/(mK)] 0.047
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102-1) B2 
Tlačni modul E [N/mm2] 1.80
Opće dozvole (DIBt) Z-23.15-1429
Oznake u primjeni (DIN 4108-10) DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ
Francuska  
Deklarisana toplotna provodljivost ACERMI ID [W/(mK)] 0.048
Otpornost na propuštanje vode Pogledati na www.pavatex.fr
ACERMI No. 13/090/986
Austrija  
Tip proizvoda (ÖNORM B 6000) WF-W, WF-WF, WF-WV, WF-WD
Pogodni za proizvodnju potkrovnih konstrukcija (ÖNORM B 4119) koje će biti sigurnije od kiše  

Skladištenje

Orginalne palete možete lagerovati na otvorenom, a korištene palete skladištiti na suhom mjestu i zaštićenom od mogućih oštećenja. Prerađivati isključivo u suhom stanju. Slagati maksimalno 4 palete jednu na drugu.

PAVATEX-Sistemski dodaci

Za prvi premaz prilikom obljepljivanja: PAVABASE ili PAVAPRIM

Na vlažnoj podlozi: PAVACOLL 310/600

Ljepljive izolir trake za priključke: PAVATAPE 75/150 i PAVATAPE FLEX

Za lijepljenje uglova: PAVACOLL 310/600

Detaljne mogućnosti primjene i smjernice za preradu možete naći u brošuri.

kucica

Deset dobrih razloga za pavatex termoizolaciju od drvenih vlakana:

1 Vrhunski kvalitet
2 Kompatibilnost
3 Individualnost
4 Dodatne vrijednosti
5 Pouzdanost
6 Komfor prilikom prerade
7 Ekološka održivost
8 Energetska efikasnost
9 Sigurnost
10 Partnerstvo

logo bw

Copyright ©
Ekoterm Lovic d.o.o. 2015.

Adresa:
Donji Bistarac bb
75 300 Lukavac

Tel./fax:
+387 35 369 716

E-mail:
ekotermlovic.prodaja@gmail.com

standardi

Закажите недорогой анализ воды