O nama

PAVAWALL

Izolacijska ploča od drvenih vlakana za termoizolacione kompozitne sisteme.

pavawall block

pavawall slika

Opis proizvoda

PAVAWALL je homogena, paro-propusna ploča od mekanih drvenih vlakana, pogodna kao završni sloj fasadne izolacije na objektima zidanim ciglom ili betonom. PAVAWALL je idealno prilagođena za modernizaciju postojećih zgrada kao i za novogradnju. Od proizvodnje pa sve do odlaganja PAVAWALL zadovoljava sve ekološke uslove. Sirovi materijal za PAVAWALL ploče je prirodno drvo iz Švicarskih šuma, generisano kao otpadni materijal. U Švicarskoj raste više drveća nego što se koristi. Materijal koji povezuje PAVAWALL ploče od mekanih drvenih vlakana je lignin, koji se prirodno nalazi u drveću, a koji istu funkciju obavlja i u samom drvetu. PAVAWALL je izrazito dugotrajan proizvod, koji ne mijenja svojstvo više desetina godina. Zahvaljujući prirodnim materijalima PAVAWALL se može reciklirati, ili se koristiti kao izvor toplotne energije.

Deklaracija: Za dodatne informacije posjetite MSDS na www.pavatex.com

Dimenzije i pakovanje PAVAWALL-a

Debljina

[mm]

Težina

[kg/qm]

Težina

[kg/block]

Format

[cm]

Broj ploča

Po paleti

[qm]

Po paleti

[kg]

Rubovi
120 15.60 3.75 60x40 54 12.96 218 Tupi
140 18.20 4.40 60x40 48 11.25 225 Tupi
160 20.80 5.00 60x40 42 10.08 225 Tupi
180 23.40 5.60 60x40 36 8.64 217 Tupi
200 26.00 6.24 60x40 30 7.20 201 Tupi

Tehničke vrijednosti

Zapremina ρ [kg/m3] 130
Toplinska provodljivost (EN 13171) ID [W/(mk)] 0.040
Spec. toplotni kapacitet C [J/(kgK)] 2100
Otpor na difuziju vodene pare μ 3
Reakcija na požar (EN 13501-1) Klasa E 
Tlačno naprezanje pri 10% nabijanja [kPa] 70 
Okomito na površinu ploče [kPa]  7.5
Ključni kod otpada po Evropskom katalogu otpada (EAK) 030105; 170604
Ključni kod opisa WF-EN13171-T5-CS(10\Y)70-TR7, 5-ES1, 0-MU5-AF100
Švicarska  
Deklarisana toplotna provodljivost SIA ID [WK/(mK)]  -
Pokazatelj po švicarskim standardima VKF (BKZ) 4.3 
Njemačka  
Mjerna vrijednost toplotne provodljivosti SIA ID [W/(mK)] 0.042
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102-1) B2 
Tlačni modul E [N/mm2] -
Opće dozvole (DIBt) Z-23.15-1429
Oznake u primjeni (DIN 4108-10) DAD-dm, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WAP-zh, WH, WI-zg, WTR
Francuska  
Deklarisana toplotna provodljivost ACERMI ID [W/(mK)] -
Otpornost na propuštanje vode Pogledati na www.pavatex.fr
ACERMI No. -
Austrija  
Tip proizvoda -

Skladištenje: Čuvati na suhom mjestu zaštićeno od oštećenja. Ugrađivati suho.

PAVATEX-Sistemski dodaci

Za prvi premaz prilikom obljepljivanja: PAVABASE ili PAVAPRIM

Na vlažnoj podlozi: PAVACOLL 310/600

Ljepljive izolir trake za priključke: PAVATAPE 75/150 i PAVATAPE FLEX

Za lijepljenje uglova: PAVACOLL 310/600

Detaljne mogućnosti primjene i smjernice za preradu možete naći u brošuri

kucica

Deset dobrih razloga za pavatex termoizolaciju od drvenih vlakana:

1 Vrhunski kvalitet
2 Kompatibilnost
3 Individualnost
4 Dodatne vrijednosti
5 Pouzdanost
6 Komfor prilikom prerade
7 Ekološka održivost
8 Energetska efikasnost
9 Sigurnost
10 Partnerstvo

logo bw

Copyright ©
Ekoterm Lovic d.o.o. 2015.

Adresa:
Donji Bistarac bb
75 300 Lukavac

Tel./fax:
+387 35 369 716

E-mail:
ekotermlovic.prodaja@gmail.com

standardi

Закажите недорогой анализ воды