O nama

PAVATHERM-COMBI

Multifunkcionalne ploče za krovne i zidne instalacije

combi

combi slika

Opis proizvoda

Pavatherm Combi je izolacijska ploča za zidove i krovove sa multifunkcionalnom primjenom i profiliranim dizajnom rubova.

Izolacija iznad krovnih rogova: PAVATHERM-COMBI krovne oplate mogu biti izložene vremenskim uslovima do 30 dana i vodootporne su prema Evropskim standardima EN 14964 za krovne opiate. PAVATHERM-COMBI krovne oplate su istovremeno izolacijske ploče i mogu stoga biti uključene u kalkulaciju termičkog proračuna toplote. Ako se koriste kao krovne oplate potrebno je obratiti pažnju na aplikacijske kodove naznačene za svaku državu prema pravilniku i standardima u tehničkoj dokumentciji.

Termoizolacioni kompozitni sistemi: PAVATHERM-COMBI je optimizirana izolacija pogodna za malterisanje kao završna fasada i može biti izložena vremenskim uslovima 60 dana. Pričvršćen je sa nosačima ili izolacionim ankerima za drvene okvire ili čvrste podloge. Završna fasada se nanosi po standardnim metodama koristeći propisane procedure ugradnje renomiranih proizvodača.

Izolacioni sistemi za ventilirane fasade: PAVATHERM-COMBI se može koristiti kao izolacija za ventilirane fasade i može slobodno biti izložena raznim vremenskim utjecajima do najviše 60 dana. Potreban je završni fasadni premaz za otvorenu fasadnu oblogu.

Ugraditi PAVATHERM-COMBI izolacijske ploče iznad krovnih rogova sa razdjelnim spojnicama i fiksirati ih na rogove sa izolacijskim ekserima. Pričvrstiti letve za nosive grede kroz izolacijske ploče. Takođe varijanta pogodna za postavljanje: Pričvrstiti za podstrukturu 40/60 mm (osovinski razmak a = 34.5 cm) pod pravim uglom na osovine greda. Zatim položiti PAVATHERM-COMBI preko cijele površine paralelno osovini grede.

Potpuna deklaracija: Za dodatne informacije posjetite MSDS na www.pavatex.com

Dimenzije i pakovanje PAVATHERM-COMBI ploča

Debljina

[mm]

Težina

[kg/qm]

Format

[cm]

Masa pokrivanja

[cm]

Broj ploča

Po paleti

[qm]

Po paleti

[kg]

Rubovi
40 6.20 180x58 178x56 56 58.46 387 Profilirani
60 9.30 180x58 178x56 36 37.58 375 Profilirani
80 12.40 180x58 178x56 28 29.23 387 Profilirani
100 14.00 180x58 178x56 22 22.97 347 Profilirani
120 16.80 180x58 178x56 18 18.79 341 Profilirani

Tehničke vrijednosti

Zapremina [kg/m3] 145
Toplinska provodljivost (EN 13171) ID [W/(mk)] 0.041
Spec. toplotni kapacitet C [J/(kgK)] 2100
Otpor na difuziju vodene pare μ 3
Reakcija na požar (EN 13501-1) Klasa E 
Tlačno naprezanje pri 10% nabijanja [kPa] 100 
Okomito na površinu ploče [kPa]  10
Ključni kod otpada po Evropskom katalogu otpada (EAK) 030105; 170604
Ključni kod opisa WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-WS1, 0-MU3-AF100
Švicarska  
Deklarisana toplotna provodljivost SIA ID [WK/(mK)]  0.041
Pokazatelj po švicarskim standardima VKF (BKZ) 4.3 
Njemačka  
Mjerna vrijednost toplotne provodljivosti I [W/(mK)] 0.043 
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102-1) B2 
Tlačni modul E [N/mm2] 1.00
Opće dozvole (DIBt) Z-23.15-1429
Oznake u primjeni (DIN 4108-10) DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR
Francuska  
Deklarisana toplotna provodljivost ACERMI ID [W/(mK)] -
Otpornost na propuštanje vode Pogledati na www.pavatex.fr
ACERMI No. -
Tip proizvoda (ÖNORM B 6000) WF-W, WF-WV

Skladištenje: Čuvati na suhom mjestu zaštićeno od oštećenja. Ugrađivati suho. Ne postavljati više od 4 palete jedna na drugu.

PAVATEX-Sistemska garancija

Visoko učinkovite komponente lijepljenja i prijananja koji se koriste u PAVATEX sistemskim rješenjima obezbjeđuju dugotrajan i pouzdan sistem lijepljenja u modernim i višefunkcionalnim izradama fasada – trenutno osigurano novim PAVATEX garancijama. Nudi sveobuhvatnu uslugu u slučaju oštećenja, i stoga povećava sigurnost za projektante, montere i građevinare.

kucica

Deset dobrih razloga za pavatex termoizolaciju od drvenih vlakana:

1 Vrhunski kvalitet
2 Kompatibilnost
3 Individualnost
4 Dodatne vrijednosti
5 Pouzdanost
6 Komfor prilikom prerade
7 Ekološka održivost
8 Energetska efikasnost
9 Sigurnost
10 Partnerstvo

logo bw

Copyright ©
Ekoterm Lovic d.o.o. 2015.

Adresa:
Donji Bistarac bb
75 300 Lukavac

Tel./fax:
+387 35 369 716

E-mail:
ekotermlovic.prodaja@gmail.com

standardi

Закажите недорогой анализ воды