Download

PAVATHERM

Univerzalna izolaciona ploča otporna na pritisak, za raznovrsne primjene

pavatherm slika

Opis proizvoda

Pavatherm izolacione ploča je univerzalan proizvod, otporna na pritisak sa širokom lepezom primjene. Mogu se ugrađivati na krovu, zidu i podu.Termoizolaciona svojstva, toplotni kapacitet ploča te praktičan oblik i dimenzija su idealan preduslov da se ugrade na kompletan objekat. U kombinaciji sa gips kartonom kod postavljanja pregradnih zidova (gips karton, Pavatherm, gips karton) dobijamo zid sa vrhunskim performansama po pitanju zvučne i toplotne izolacije. 

Efektno izoluje objekat od niskih temperatura zimi kao i od visokih temperatura ljeti.

Deklaracija: Za dodatne informacije posjetite MSDS na www.pavatex.com

Dimenzije i pakovanje PAVATHERM-a

Debljina

[mm]

Težina

[kg/qm]

Format

[cm]

Masa pokrivanja

[cm]

Broj ploča

Po paleti

[qm]

Po paleti

[kg]

Rubovi
40 4.60 102x60 102x60 112 68.54 333 Tupi
60 6.90 102x60 102x60 72 44.06 322 Tupi
80 9.20 102x60 102x60 48 29.38 288 Tupi
100 11.50 102x60 102x60 40 24.48 300 Tupi
120 13.80 102x60 102x60

32

19.58 288 Tupi
140 16.10 102x60 100.5x58.5 32 19.58 333 Stepenasti prijevoji
160 18.40 102x60 100.5x58.5 28 17.14 333 Stepenasti prijevoji
180 20.70 102x60 100.5x58.5 24 14.69 322 Stepenasti prijevoji
200 23.00 102x60 100.5x58.5 20 12.24 300 Stepenasti prijevoji

Tehničke vrijednosti

Gruba gustina ρ [kg/m3] 110
Toplinska provodljivost (EN 13171) ID [W/(mk)] 0.038
Spec. toplotni kapacitet C [J/(kgK)] 2100
Otpor na difuziju vodene pare μ 3
Reakcija na požar (EN 13501-1) Klasa E 
Tlačno naprezanje pri 10% nabijanja [kPa] 50
Zatezna čvrstoća okomito na površinu ploče [kPa]  2.5
Ključni kod otpada po Evropskom katalogu otpada (EAK) 030105; 170604
Ključni kod opisa WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2.5-WS2, 0-MU5-AF100
Švicarska  
Deklarisana toplotna provodljivost SIA ID [WK/(mK)]  0.038
Pokazatelj po švicarskim standardima VKF (BKZ) 4.3 
Njemačka  
Mjerna vrijednost toplotne provodljivosti SIA ID [W/(mK)] 0.040
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102-1) B2 
Tlačni modul E [N/mm2] 0.50
Opće dozvole (DIBt) Z-23.15-1429
Oznake u primjeni (DIN 4108-10) DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR
Francuska  
Deklarisana toplotna provodljivost ACERMI ID [W/(mK)] 0.041
Otpornost na propuštanje vode Pogledati na www.pavatex.fr
ACERMI No. 04/090/370-7
Austrija  
Tip proizvoda (ÖNORMB 6000) WF-W

Skladištenje: Palete treba skladištiti na suhom mjestu i zaštićeno od mogućih oštećenja. Prerađivati isključivo suhe. Slagati maksimalno 4 palete jednu na drugu.

PAVATEX-Sistemska garancija

Komponente prianjanja i lijepljenja PAVATEX-sistemskih rješenja osiguravaju trajnu, sigurnu sistemsku izolaciju za moderne, multifunkcionalne omotače kuće – zagarantovano PAVATEX- jamčenjem. Ono u slučaju nezgode nudi opsežan servis pomoći.

kucica

Deset dobrih razloga za pavatex termoizolaciju od drvenih vlakana:

1 Vrhunski kvalitet
2 Kompatibilnost
3 Individualnost
4 Dodatne vrijednosti
5 Pouzdanost
6 Komfor prilikom prerade
7 Ekološka održivost
8 Energetska efikasnost
9 Sigurnost
10 Partnerstvo

logo bw

Copyright ©
Ekoterm Lovic d.o.o. 2015.

Adresa:
Donji Bistarac bb
75 300 Lukavac

Tel./fax:
+387 35 369 716

E-mail:
ekotermlovic.prodaja@gmail.com

standardi

Закажите недорогой анализ воды