Krov

ISOROOF 230 kg/m³

drvenovlakno

Opis proizvoda

Izolacijski materijal od drvenih vlakana u pločama dimenzija 250 x 77 cm sa svih strana m/ž falc ili pero utor završetak namjenjen za izolovanje krovne konstrukcije. Izolacijske ploče postavljene sa gornje strane krovne konstrukcije su do tri mjeseca vodonepropustan materijal i služe kao primaran krov do finalne pokrivke crijepom ili limom, pod uslovom minimalnog nagiba krova od 15 stepeni. Izolacijske ploče Isoroof se fiksiraju na grede/rogove krovne konstrukcije  ekserima ili vijcima. Kada se formira izolacijska cjelina od ploča drvenih vlakana na krovnoj konstrukciji obavezno je postaviti kontra letvu i letvu tj. formirati tzv. "roštilj", na taj način smo ispoštovani i važan detalj "provjetravanje krova". Ženski falc izolacijskih ploča se uvijek okreće prema horizontalnom oluku, tako da je muški falc uvijek u gornjem položaju. Zajednička osobina izolacijskih materijala od drvenih vlakana je višestruko veća vrijednost paramtera "koeficijent pohranjivanja toplote" u odnosu na standardne izolacijske materijale koji se nude na tržištu. Masa Isoroof izolacije od drvenih vlakana je 230 kg/m3, a izuzetno je velika i vrijednost specifičnog toplotnog kapaciteta 2100 J/kgK pa se dostiže izuzetno dug fazni vremenski pomak prolaska topline što omogućava bolju toplotnu stabilnost objekta, shodno tome i manju potrošnju toplotne energije u hladnijim periodima godine. Tokom ljetnog perioda režim rada klima uređaja je sveden na minimum i ostvaruje se značajna ušteda potrošnje električne energije. Drveno vlakno je paropropustan materijal - difuziono otvoren.

kucica

Deset dobrih razloga za pavatex termoizolaciju od drvenih vlakana:

1 Vrhunski kvalitet
2 Kompatibilnost
3 Individualnost
4 Dodatne vrijednosti
5 Pouzdanost
6 Komfor prilikom prerade
7 Ekološka održivost
8 Energetska efikasnost
9 Sigurnost
10 Partnerstvo

logo bw

Copyright ©
Ekoterm Lovic d.o.o. 2015.

Adresa:
Donji Bistarac bb
75 300 Lukavac

Tel./fax:
+387 35 369 716

E-mail:
ekotermlovic.prodaja@gmail.com

standardi

Закажите недорогой анализ воды